STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108806 Thuốc thử xét nghiệm định tính fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3518/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

108807 Thuốc thử xét nghiệm định tính FOLR1 (dòng FOLR1-2.1) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3768/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

108808 Thuốc thử xét nghiệm định tính FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2535/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

108809 Thuốc thử xét nghiệm định tính gen mã hóa tạo độc tố B của Clostridioides difficile (tcdB) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220221-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

108810 Thuốc thử xét nghiệm định tính gen mã hóa tạo độc tố B của Clostridioides difficile (tcdB) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-11.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022