STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108831 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A (ABO1), B (ABO2), AB (ABO3) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-064/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/09/2023

108832 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A và B (ABO3) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 49LH/PL-2022 Còn hiệu lực
30/03/2022

108833 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A1 trong hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-261/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/09/2022

108834 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B (ABO2) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 45LH/PL-2022 Còn hiệu lực
25/03/2022

108835 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2086/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021