STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108836 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 110/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

108837 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 150/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

108838 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD41 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 141/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

108839 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD43 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 209/2023/NP-PL Còn hiệu lực
10/10/2023

108840 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220407-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
08/04/2022