STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108841 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D (RH1) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-062/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/08/2023

108842 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên E TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-286/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

108843 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên e TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-288/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/10/2023

108844 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Fya TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-280/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/10/2023

108845 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Fyb TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-281/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/10/2023