STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108856 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 308/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

108857 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 299/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

108858 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 310/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

108859 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 318/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

108860 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45RA TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220801-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
01/08/2022