STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108866 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD56 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 302/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

108867 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD56 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 294/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

108868 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD57 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220429-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

108869 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD59 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 24/2022/NP-PL Còn hiệu lực
01/03/2022

108870 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD61 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 313/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023