STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108871 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220722-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022

108872 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220819-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/08/2022

108873 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 312/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

108874 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220801-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
02/08/2022

108875 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 73/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/03/2023