STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108881 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 255/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

108882 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 280/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

108883 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220722-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022

108884 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220819-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/08/2022

108885 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 312/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023