STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108886 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220801-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
02/08/2022

108887 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 73/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/03/2023

108888 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 108/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

108889 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220516-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/05/2022

108890 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220516-8.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/05/2022