STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108891 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 95/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/04/2023

108892 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 226/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

108893 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 303/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

108894 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 259/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

108895 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221003-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
03/10/2022