STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108901 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên MPO TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220729-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
01/08/2022

108902 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Myeloperoxydase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 289/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

108903 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Myeloperoxydase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 113/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

108904 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Myeloperoxydase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 286/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

108905 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR α/β TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 256/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023