STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108906 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 263/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

108907 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 277/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

108908 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 295/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

108909 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Kappa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 329/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/01/2022

108910 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Kappa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 305/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023