STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112041 Vật liệu kiểm soát in vitro dùng trong xét nghiệm định tính vi rút SARS-CoV-2 sử dụng cho máy Real-time PCR TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/02/2022

112042 Vật liệu kiểm soát Invitro sử dụng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

112043 Vật liệu kiểm soát Invitro sử dụng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

112044 Vật liệu kiểm soát mẫu máu toàn phần đông khô cấp I,II,III 3x2x2ml TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG PL05/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

112045 Vật liệu kiểm soát mẫu nước tiểu đông khô cấp I, II, hộp 2x5x5ml TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG PL05/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023