STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112046 Vật liệu hỗ trợ cấy ghép trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHA KHOA VIỆT PT 0323/PCBPL Còn hiệu lực
20/02/2024

112047 Vật liệu hỗ trợ dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-OP01-231011 Còn hiệu lực
12/10/2023

112048 Vật liệu hỗ trợ dùng trong phẫu thuật nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-TE01-231023 Còn hiệu lực
23/10/2023

112049 Vật liệu hỗ trợ lấy dấu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5422021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
03/11/2021

112050 Vật liệu hydrophilic vinel polysiloxane lấy dấu răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019