STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112051 Vật liệu in 3D (OneJet SG) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 581.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
15/10/2020

112052 Vật liệu in 3D dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DIO VINA 01/2023/PL-DIO Còn hiệu lực
03/01/2023

112053 Vật liệu in 3D dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 02/2023/PL-NVDENT Còn hiệu lực
30/06/2023

112054 Vật liệu in 3D dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 025/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
11/12/2023

112055 Vật liệu kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4074-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Còn hiệu lực
15/12/2021