STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112086 Vòng tay dành cho mẹ và bé/Lắc tay bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 002:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
09/08/2023

112087 Vòng tay định danh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 07-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

112088 Vòng thắt búi trĩ bằng cao su TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 638/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019

112089 Võng thắt lưỡng cực trong nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4222021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH PSG Medical Việt Nam Còn hiệu lực
19/11/2021

112090 Vòng thắt mô nội soi sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 22/PLTTB-HP Đã thu hồi
19/07/2022