STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112136 Vật liệu xương nhân tạo Novosis TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 18/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
23/02/2021

112137 Vật liệu xương nhân tạo Novosis-Dent TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0401/2512/170000102/PCBPL-BYT/2018 Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
14/09/2019

112138 Vật liệu xương và da TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181169 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MARKERS VINA Còn hiệu lực
30/07/2020

112139 Vật liệu Zirconia (sứ) dùng làm phục hình răng TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 21/3011/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Còn hiệu lực
04/07/2019

112140 Vật liệu Zirconia (sứ) dùng làm phục hình răng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 004/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
08/08/2023