STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112146 Vớ y khoa-Hot Kyutto H TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 230323/VP-BPL Còn hiệu lực
29/12/2023

112147 Vớ y phòng ngừa suy tĩnh mạch dạng đùi (hở, bít ngón) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 08/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/09/2023

112148 Vớ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 285 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
22/11/2019

112149 Vỏ đầu chỏm Bipolar TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 035/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

112150 Vớ điều trị giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 01/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHƯ THẢO Còn hiệu lực
05/06/2019