STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112151 Vít, nẹp mesh, nẹp ghim xương sọ mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 872-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Còn hiệu lực
20/05/2021

112152 Vít, nẹp, đĩa, lồng cột sống cố định lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VIỆT Y 2311/VIETY-2022/PL Còn hiệu lực
23/11/2022

112153 Vít, nẹp, đĩa, lồng cột sống cố định lưng và cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GEMS 02/2107/GEMS-2021 CÔNG TY TNHH VIỆT Y Đã thu hồi
23/10/2021

112154 Vít, Đĩa đệm , Nẹp dọc cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL015/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

112155 Vít/ốc khoá trong, Vít đa trục, vít đơn trục, vít trượt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190078.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
01/12/2020