STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112171 Vật tư cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN QUÂN 01/AQ-2023/PL-AER Còn hiệu lực
08/11/2023

112172 Vật tư cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020426BS/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2023

112173 Vật tư cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1365 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2024

112174 Vật tư cấy ghép dùng trong phẫu thuật bong võng mạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-AJ01-2307 Còn hiệu lực
11/07/2023

112175 Vật tư cấy ghép dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020064/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
02/03/2021