STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112186 Vòng nhận dạng bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH 20221201/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2022

112187 Vòng nhận dạng bệnh nhân (ID Bracelet (or Wristband, Twist...)) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH 20221202/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2022

112188 Vòng nhựa bảo vệ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

112189 Vòng tách dính mi cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-230731 Còn hiệu lực
31/07/2023

112190 Vòng tay cho bệnh nhân (Vòng định danh, vòng đeo tay bệnh nhân) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 1912 Còn hiệu lực
19/12/2023