STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112191 vât tư cấy ghép hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HẠ LONG 210723/PLTBYT-HL Còn hiệu lực
26/09/2023

112192 vât tư cấy ghép hàm mặt TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HẠ LONG 181223/PLTBYT-HL Còn hiệu lực
18/12/2023

112193 vât tư cấy ghép hàm mặt TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HẠ LONG 271223/PL-HL Còn hiệu lực
27/12/2023

112194 Vật tư cấy ghép lâu dài trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 850 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Tổng hợp An Phú Mỹ Còn hiệu lực
30/11/2020

112195 Vật tư cấy ghép thay khớp gối và khớp háng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020448/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
30/10/2021