STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112226 vật tư dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE 0109/VLNK Đã thu hồi
16/10/2023

112227 Vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiêu hoá, tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 1304 Còn hiệu lực
13/04/2023

112228 Vật tư dùng trong phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS 009/PL/BMS/2022 Còn hiệu lực
10/07/2023

112229 Vật tư dùng trong phẫu thuật và chăm sóc vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI 0603/VBPL-HM/2023 Đã thu hồi
31/03/2023

112230 Vật tư dùng trong phẫu thuật và chăm sóc vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI 0304/VBPL-HM/2023 Còn hiệu lực
03/04/2023