STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112241 Vật tư khớp nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NINH 17022024/HN Còn hiệu lực
17/02/2024

112242 Vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 05-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
15/04/2023

112243 Vật tư làm sạch răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 171/MED0818 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2020

112244 Vật tư máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THỌ 230703/PL/MRPK Còn hiệu lực
01/08/2023

112245 Vật tư môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS001/170000073/ PCBPL-BYT (vật tư nuôi cấy phôi) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
21/10/2020