STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112246 Vớ cuộn dùng trong bó xương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 571 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

112247 Vớ dự phòng huyết khối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

112248 Vớ dự phòng huyết khối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1199/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
29/09/2020

112249 Vớ dùng cho người giãn tĩnh mạch, làm từ sợi tổng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 292023/HK-CV Đã thu hồi
28/03/2023

112250 Vớ dùng cho người giãn tĩnh mạch, làm từ sợi tổng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230329-001/PLGR/HK Còn hiệu lực
30/03/2023