STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112261 Vật liệu trám răng tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191479.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/07/2020

112262 Vật liệu trám răng tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-003-2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020

112263 Vật liệu trám răng tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20221026/SD/BPL Còn hiệu lực
31/10/2022

112264 Vật liệu trám răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200481 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
11/09/2020

112265 Vật liệu trám răng Z100™ Restorative TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-013-2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020