STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112271 Vỏ trocar và trocar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 75/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

112272 Vỏ trocar và trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 76/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

112273 Vỏ trocar xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2020

112274 Vỏ trong 24 Fr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL21/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

112275 Vớ Y Khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 008/170000126/PCBPL-BYT-CKPL Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Đã thu hồi
14/01/2021