STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112286 Vật liệu trám răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5242021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
03/11/2021

112287 Vật liệu trám răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 15062023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

112288 Vật liệu trám răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 24062023 - 1-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/06/2023

112289 Vật liệu trám răng quang trùng hợp TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0306/MERAT-2020 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
05/06/2020

112290 Vật liệu trám răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191479 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020