STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112291 Vật liệu trám răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2792A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

112292 Vật liệu trám răng tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191479.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
24/07/2020

112293 Vật liệu trám răng tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-003-2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020

112294 Vật liệu trám răng tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20221026/SD/BPL Còn hiệu lực
31/10/2022

112295 Vật liệu trám răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200481 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
11/09/2020