STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112306 Vật liệu trám tạm răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 05052023PL-SPI-003 Còn hiệu lực
05/05/2023

112307 Vật liệu trám tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 18052022- TN/180000023/PCBPLBYT Còn hiệu lực
18/05/2022

112308 Vật liệu trám và làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM 1309/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

112309 Vật liệu trám, chữa răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 006LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/06/2022

112310 Vật liệu trám, gắn phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232108/LN-GC/BPL Còn hiệu lực
21/08/2023