STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112341 Vật liệu xương nhân tạo Bongros TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 18/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
23/02/2021

112342 Vật liệu xương nhân tạo dạng gel TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1155/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
28/10/2021

112343 Vật liệu xương nhân tạo dạng hạt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1155/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
28/10/2021

112344 Vật liệu xương nhân tạo dùng cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 257/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
08/11/2021

112345 Vật liệu xương nhân tạo ExcelOS TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0401/2512/170000102/PCBPL-BYT/2018 Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
14/09/2019