STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112346 Vôi soda dạng viên (dùng để hấp thu khí CO2) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 020/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

112347 Vôi soda dùng cho máy mê TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0006222/QRA Còn hiệu lực
22/07/2022

112348 Vôi soda dùng trong phòng mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 484-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế- Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

112349 Vôi soda Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 03PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
14/10/2021

112350 Vôi soda Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
19/10/2021