STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112361 Vỏ Trocar 5,5 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL20/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

112362 Vỏ Trocar 5.5mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL32/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

112363 Vỏ trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 882/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/07/2021

112364 Vỏ trocar và trocar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 75/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

112365 Vỏ trocar và trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 76/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023