STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112406 Xe lăn điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM VIỆT 02/PL/TamViet/2022 Còn hiệu lực
06/12/2022

112407 Xe lăn điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO ĐẠI TÍN 02/KQPL-CDT Còn hiệu lực
01/03/2023

112408 XE LĂN ĐIỆN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 032-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết Bị Y Tế Vĩnh Phát Còn hiệu lực
25/07/2019

112409 Xe lăn điện cho người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1850/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Còn hiệu lực
25/10/2019

112410 Xe lăn điện chuyên nghiệp kiểu dáng gọn nhẹ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022