STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112416 Vòng cắt nội soi bằng xung điện sử dụng một lần SD-400 Single Use Electrosurgical Snare SD-400 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL07/20- OVNC Công ty TNHH Olympus Việt Nam Đã thu hồi
18/03/2020

112417 Vòng cắt nội soi bằng xung điện sử dụng một lần SD-400 Single Use Electrosurgical Snare SD-400 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL13/21- OVNC Công ty TNHH Thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
01/12/2021

112418 Vòng cắt nội soi bằng xung điện, dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 451/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

112419 Vòng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 05PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

112420 Vòng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 11/2023/KQPL-ELIMED Còn hiệu lực
17/06/2023