STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112461 Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để vệ sinh điện cực chọn lọc ion và dùng cho hệ thống máy phân tích sinh hóa để vệ sinh dòng chảy ISE. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1268/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112462 Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh để làm sạch điện cực chọn lọc ion natri. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1456/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
22/10/2020

112463 Vật tư tiêu hao là hộp cassette chứa cu-vét TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1173/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
18/12/2020

112464 Vật tư tiêu hao là hộp trống dùng để đựng thuốc thử sử dụng trên các hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1322/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112465 Vật tư tiêu hao là kim lấy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1474/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
10/11/2020