STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112466 Vật tư tiêu hao là kim lấy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1477/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/11/2020

112467 Vật tư tiêu hao là ống chèn ngăn ngừa sự bay hơi của Internal Standard. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1377/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/08/2020

112468 Vật tư tiêu hao là thuốc bão dưỡng khuyến cáo trong hoạt động bão dưỡng hàng ngày cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1341/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112469 Vật tư tiêu hao Nuôi cấy tế bào kèm dụng cụ trong nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 039-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh Còn hiệu lực
11/07/2019

112470 Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy gây mê kèm thở, máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH 02B/UNDIS/2023 Còn hiệu lực
27/05/2023