STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112471 Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy miễn dịch hóa phát quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM 240311/PL/VTTHX Còn hiệu lực
11/03/2024

112472 Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy tiền phân tích. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1408/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
02/10/2020

112473 Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy định danh Vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 06220810/TDM-PCBPL Đã thu hồi
13/09/2022

112474 Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy định danh Vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 132023/TDM-PCBPL-MBT Biotarget Còn hiệu lực
30/10/2023

112475 Vật tư tiêu hao sử dụng cho xét nghiệm PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1134/170000157/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần BIO-MED Đã thu hồi
30/06/2021