STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112576 Vecni dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 133/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

112577 Vecni dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202312/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
16/12/2023

112578 Vecni dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232612/LN-MIVARNISH/BPL Còn hiệu lực
26/12/2023

112579 Vectorio (Hệ thống trộn và tiêm kháng Lipiodol) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 466-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd tại Hà Nội Còn hiệu lực
07/05/2020

112580 Vectorio- Hệ thống Trộn và Tiêm cTACE TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 062023/HYP-PL Còn hiệu lực
14/03/2023