STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112601 Vật tư tiêu hao là hộp trống dùng để đựng thuốc thử sử dụng trên các hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1322/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112602 Vật tư tiêu hao là kim lấy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1474/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
10/11/2020

112603 Vật tư tiêu hao là kim lấy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1477/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/11/2020

112604 Vật tư tiêu hao là ống chèn ngăn ngừa sự bay hơi của Internal Standard. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1377/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/08/2020

112605 Vật tư tiêu hao là thuốc bão dưỡng khuyến cáo trong hoạt động bão dưỡng hàng ngày cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1341/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020