STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112626 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 0709 Còn hiệu lực
08/09/2023

112627 Vật tư y tế tiêu hao chuyên khoa mắt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 023-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI Còn hiệu lực
16/07/2019

112628 Vật tư y tế tiêu hao chuyên khoa mắt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 023-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI Còn hiệu lực
16/07/2019

112629 Vật tư y tế tiêu hao đường hô hấp, tiêu hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL025/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

112630 Vật tư đèn soi nội khí quản, tai mũi họng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 12/NG/2023 Còn hiệu lực
21/11/2023