STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112656 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 66/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
19/12/2023

112657 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 16/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
21/07/2021

112658 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 25/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
29/07/2021

112659 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính mRNA tế bào chất cho chuỗi nhẹ globulin miễn dịch kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2101/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

112660 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính mRNA tế bào chất cho chuỗi nhẹ globulin miễn dịch lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2100/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021