STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112726 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tổng phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-027/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

112727 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin I tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 50/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
04/01/2024

112728 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin I và Troponin T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-078/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/11/2023

112729 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TSH và thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3332/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

112730 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 22 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 240/2022/NA-PL Còn hiệu lực
10/12/2022