STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116441 Vôi soda TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI 1001/2022/CV/HSI Còn hiệu lực
27/10/2022

116442 Vôi soda TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 11/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

116443 Vôi soda TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 25/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

116444 Vôi Soda TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 16/2023/DNM-PCBBPL Còn hiệu lực
29/12/2023

116445 Vôi soda (Carbon dioxide) hô hấp nhân tạo sử dụng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020