STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116471 Vít khóa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2620CL28/6/19 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH TTBYT VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
21/12/2021

116472 Vít khóa (Angle stabilised screw) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 808-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

116473 Vít khóa (Angle stabilised screw) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NINH 02012022/HN Còn hiệu lực
11/12/2022

116474 Vít khóa 2.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230302/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

116475 Vít khóa 3,5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-147-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/05/2020