STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116481 Vít xương cứng các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 52/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

116482 Vít xương cùng chậu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 339/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

116483 Vít xương cùng chậu RIALTO (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

116484 Vít xương cứng nén ép titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 191/DA-MKM/1023 Còn hiệu lực
17/10/2023

116485 Vít xương cứng titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 187/DA-MKM/0423 Còn hiệu lực
27/04/2023