STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116531 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0725PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ILIBEAUTY COSMETICS Còn hiệu lực
03/08/2021

116532 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 547/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LASVA Còn hiệu lực
04/08/2021

116533 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 550/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LASVA Còn hiệu lực
04/08/2021

116534 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 556/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LASVA Còn hiệu lực
04/08/2021

116535 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 541/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ I- SUN PHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/08/2021