STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116536 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 542/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C Còn hiệu lực
05/08/2021

116537 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 564/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ NGUYÊN Còn hiệu lực
05/08/2021

116538 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 565/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NANO MEDICINE Còn hiệu lực
06/08/2021

116539 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM Còn hiệu lực
12/08/2021

116540 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 586/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm An Nhi Còn hiệu lực
18/08/2021