STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116546 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 716/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANI PHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2021

116547 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 734/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA ĐỨC PHÁT Còn hiệu lực
05/10/2021

116548 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIGSUN GROUP Còn hiệu lực
05/10/2021

116549 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 722/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM OLYMPUS Còn hiệu lực
05/10/2021

116550 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 787/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/10/2021