STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116561 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 930/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁP ÂU Còn hiệu lực
14/12/2021

116562 Xịt họng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-30 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC TÂM AN PHARMA Còn hiệu lực
15/12/2021

116563 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 954/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE Còn hiệu lực
17/12/2021

116564 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 963/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
17/12/2021

116565 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0834 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MONALISA Còn hiệu lực
17/12/2021